31 augustus 2018

Privacy Verklaring

Privacy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beauty & Feet by Gwen verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beauty & Feet by Gwen, of om andere reden persoonsgegevens aan Beauty & Feet by Gwen verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Beauty & Feet by Gwen
Anjervallei 119
5237LC ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 06-46189252
e-mail: info@by-gwen.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beauty & Feet by Gwen en met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Telefoonnummer en emailadres
c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
d) Productgebruik van gegeven behandeling
e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Beauty & Feet by Gwen verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken
* het reageren op uw vragen of productbestellingen
c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
e) Beauty & Feet by Gwen is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:
Beauty & Feet by Gwen gebruikt uw naam en e-mailadres om afspraak herinneringen toe te sturen.

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Beauty & Feet by Gwen verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Beauty & Feet by Gwen is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van www.by-gwen.nl terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen

Beauty & Feet by Gwen verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens Beauty & Feet by Gwen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Beauty & Feet by Gwen kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beauty & Feet by Gwen zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Beauty & Feet by Gwen.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Beauty & Feet by Gwen uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Beauty & Feet by Gwen via telefoon: 06-46189252 of email: info@by-gwen.nl

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken